Umroh Mustajab
PT TRAVELINA INDONESIA (D/253 tahun 2017)
PT MARWA MUSTAJAB WISATA (Ticketing)
Umroh Sesuai Sunnah
PT TRAVELINA INDONESIA (D/253 tahun 2017)
PT MARWA MUSTAJAB WISATA (Ticketing)
Facebook
Instagram
Whatapp

Thawafnya Kaum Wanita Bersama Kaum Laki-laki

 

Ibnu Juraij mengatakan bahwa mereka diberi tahu oleh Atha' ketika Ibnu Hisyam melarang kaum wanita mengerjakan thawaf bersama-sama dengan kaum lelaki. Atha' berkata, "Bagaimana Anda melarang orang-orang wanita, padahal istri-istri Nabi juga rnengerjakan thawaf bersama para lelaki?" Ibnu Juraij bertanya kepada Atha', "Apakah larangan Abu Hisyam itu sesudah adanya perintah atau sebelum turunnya ayat hijab itu?" Atha' berkata, "Ya, demi umurku, saya mengetahui sesudah turunnya ayat hijab." Ibnu Juraij bertanya kepada Atha', "Bagaimanakah kaum wanita itu bercampur dengan kaum lelaki?" Ia berkata, "Bukannya kaum wanita itu bercampur (bergaul bebas). Aisyah melakukan thawaf di tempat terpisah dari kaum lelaki sehingga tidak bercampur-baur dengan mereka. Kemudian ada seorang wanita berkata, 'Marilah kita berangkat untuk menyentuh Hajar Aswad, wahai Ummul Mukminin.' Aisyah berkata, "Kamu sendiri sajalah melakukannya.' Aisyah tidak mengikuti ajakannya. Para wanita keluar dengan tidak dapat dikenal siapa dirinya di waktu malam. Kemudian mereka melakukan thawaf dengan kaum lelaki. Tetapi, bila mereka memasuki Baitullah, mereka tetap berdiri sehingga betul-betul masuk dan kaum lelaki disuruh keluar. Aku mendatangi Aisyah bersama Ubaid bin Umair dan ia berdiam di suatu tempat bernama Jauf Tsabir. Aku bertanya, "Apakah yang dijadikan sebagai tabirnya?' Ia berkata, "Dia berada di dalam kemah kecil buatan Turki. Kemah itu mempunyai tutup, dan antara kami dengannya tidak ada sesuatu selain itu. Aku sendiri melihat ia mengenakan baju kurung yang berwarna bunga mawar.'"

 

(Saya berkata, "Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya bagian dari hadits Ummu Salamah yang tercantum pada nomor 257 di muka.")

 

Untuk wanita muslimah, gunakan busana muslimah  yang baik, sopan dan tertutup, untuk menjaga keamanan dan keselamatan sewaktu tinggal di makkah dan madinah. 

 

Paket umroh di Umroh Mustajab

Brosur Umroh plus Kajian
Brosur  Umroh Reguler 9 Hari
Brosur Umroh Direct 9 Hari
Brosur Umroh Plus Turki Oktober - November 2019
UMROH KAJIAN ISLAM AKHIR TAHUN 2019
TRAVELINA MARWA GROUP
UmrohMustajab Special
Kemitraan
Copyright © UmrohMustajab.com 2019
All rights reserved