PT MARWAH SARI UTAMA
PT MARWAH MUSTAJAB WISATA
Umroh Mustajab
IZIN UMROH DEPAG: D/266 TAHUN 2014
IZIN HAJI DEPAG : D/439 TAHUN 2014
Umroh Sesuai Sunnah
IZIN UMROH DEPAG: D/266 TAHUN 2014, IZIN HAJI DEPAG : D/439 TAHUN 2014

Thawafnya Kaum Wanita Bersama Kaum Laki-laki

 

Ibnu Juraij mengatakan bahwa mereka diberi tahu oleh Atha' ketika Ibnu Hisyam melarang kaum wanita mengerjakan thawaf bersama-sama dengan kaum lelaki. Atha' berkata, "Bagaimana Anda melarang orang-orang wanita, padahal istri-istri Nabi juga rnengerjakan thawaf bersama para lelaki?" Ibnu Juraij bertanya kepada Atha', "Apakah larangan Abu Hisyam itu sesudah adanya perintah atau sebelum turunnya ayat hijab itu?" Atha' berkata, "Ya, demi umurku, saya mengetahui sesudah turunnya ayat hijab." Ibnu Juraij bertanya kepada Atha', "Bagaimanakah kaum wanita itu bercampur dengan kaum lelaki?" Ia berkata, "Bukannya kaum wanita itu bercampur (bergaul bebas). Aisyah melakukan thawaf di tempat terpisah dari kaum lelaki sehingga tidak bercampur-baur dengan mereka. Kemudian ada seorang wanita berkata, 'Marilah kita berangkat untuk menyentuh Hajar Aswad, wahai Ummul Mukminin.' Aisyah berkata, "Kamu sendiri sajalah melakukannya.' Aisyah tidak mengikuti ajakannya. Para wanita keluar dengan tidak dapat dikenal siapa dirinya di waktu malam. Kemudian mereka melakukan thawaf dengan kaum lelaki. Tetapi, bila mereka memasuki Baitullah, mereka tetap berdiri sehingga betul-betul masuk dan kaum lelaki disuruh keluar. Aku mendatangi Aisyah bersama Ubaid bin Umair dan ia berdiam di suatu tempat bernama Jauf Tsabir. Aku bertanya, "Apakah yang dijadikan sebagai tabirnya?' Ia berkata, "Dia berada di dalam kemah kecil buatan Turki. Kemah itu mempunyai tutup, dan antara kami dengannya tidak ada sesuatu selain itu. Aku sendiri melihat ia mengenakan baju kurung yang berwarna bunga mawar.'"

 

(Saya berkata, "Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya bagian dari hadits Ummu Salamah yang tercantum pada nomor 257 di muka.")

Paket umroh di Umroh Mustajab

Paket Ramadhan 2018
PAKET MA'WA (*3)
PAKET NAIM (*4)
PAKET ADN (*5)
Umroh Plus Turki
PROGRAM UMROH PLUS TURKI  12 HARI (Tulip...
Sunnah Membaca Surah Al Kahfi di Hari Jumat
Hari ini jumat hari terbaik untuk kita. Salah satu...
Persyaratan Umroh
A. Untuk Suami Istri : Mengisi formulir...
UMROH MUSTAJAB (EL MARWA GROUP)
UmrohMustajab Special
Kemitraan
Copyright © UmrohMustajab.com 2018
All rights reserved